How would you rate Ogasawara Kirin Giraffe Shio Ramen?