Bạn có thấy Dương Đại Hải đáng được tha thứ không?

 • Lấy chồng theo chồng, anh Vũ nói sao thì cứ thế mà làm thôi =)))
  43%
  335 votes

   
 • Không, chia ương rẽ thúy mãi mãi không được tha thứ (¬‿¬)
  8%
  63 votes

   
 • Có, dù sao cũng là bố Lỗi và thật lòng quan tâm con trai, chỉ là cách làm quá cực đoan
  49%
  384 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment