בנוגע לסעיף ההריגה של נאדים נווארה, כיצד אתם פוסקים לגבי הנאשם, בן דרי?