کاراکتر محبوب شما کدام است؟ (Poll Closed)

 • اتزیو (Ezio)
  66.24%
  3,275 votes

   
 • سونیک (Sonic)
  33.76%
  1,669 votes

   

Posted 2 years.