מה היתה התוצאה במקרה הפוך אך זהה, כשבמקום דרי ונערים פלסטינים, היה מדובר על שוטר פלסטיני ונערים מתנחלים?