کاراکتر محبوب شما کدام است؟ (Poll Closed)

 • بتمن (Batman)
  41.18%
  4,767 votes

   
 • کریتوس (Kratos)
  58.82%
  6,809 votes

   

Posted 2 years.