Fråga 8. Hur har åkerarealen förändrats i Norrland och Skåne mellan åren 1995 och 2005?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment