کاراکتر محبوب شما کدام است؟ (Poll Closed)

 • کریتوس (Kratos)
  65.92%
  4,983 votes

   
 • مامور 47 (Agent 47)
  34.08%
  2,576 votes

   

Posted 2 years.