Option image

Creus que al CRAI Biblioteca de Ciències de la Terra (UB-CSIC) hi ha un nombre suficient d'ordinadors de sala?