2017ko Urrezko Danborra, nor? (Poll Closed)

 • Herritar anonimoa
  20%
  10 votes

   
 • Linares edo Cereza
  10%
  5 votes

   
 • Etxeberria edo Amatriain
  12%
  6 votes

   
 • Montero edo Erentxun
  4%
  2 votes

   
 • Oribe edo Chorraut
  37%
  19 votes

   
 • Gasco edo Itxaso
  18%
  9 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com