Vjerujete li da Vlada RH u 2017. godini namjerava ukinuti obavezu ugradnje razdjelnika?