به نظر شما دوربین کدامیک از گوشی‌های این مقایسه قوی‌تر و باکیفیت‌تراست؟