Koliko daleko Hrvatska može doći na Svjetskom prvenstvu?

Select up to 2 answers.