Varför besöker du denna sida?

Poll choices
Posted 2 years.

1 Comment

  • Kristine Bové - 2 years ago

    Exponerad för grön laser under bilkörning. Ögonundersökning visar ingen skada, men har fortfarande smärta och ljuskänslighet 3 dagar efter händelsen.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment