Skall nuvarande Beagle-SM/Har-SM vara kvar i den form det är idag?