Ποιά είναι η σχέση των δυο πιθανοτήτων: (Poll Closed)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
166 Total Votes

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.