Burnley vs Lincoln City: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Burnley thắng
  68.09%

   
 • Hoà
  12.77%

   
 • Lincoln City thắng
  19.15%

   
Posted 2 years.