Fulham vs Tottenham Hotspur: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Fulham thắng
  15.69%

   
 • Hoà
  11.76%

   
 • Tottenham Hotspur thắng
  72.55%

   
Posted 2 years.