Ποιοι να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή; (5 επιλογές)

Poll choices
Posted 2 years.