De tuinbouw moet zich verre houden van wietteelt, ook al wordt die straks misschien officieel gereguleerd