Skall Oktoberteatern finansieras av skattepengar?

Poll choices
Posted 2 years.