Tottenham Hotspur vs Millwall: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Tottenham Hotspur thắng
  75%

   
 • Hoà
  18.18%

   
 • Millwall thắng
  6.82%

   
Posted 2 years.