Επιλέξτε την τετράδα της άμυνας

Select up to 4 answers.