Bồ Đào Nha vs Hungary: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Bồ Đào Nha thắng
  95.65%

   
 • Hoà
  2.9%

   
 • Hungary thắng
  1.45%

   
Posted 2 years.