Vil den nye tilleggsmerkingen «normalt brukbar til» føre til at du smaker og lukter på maten før du kaster?