Quàntes persones hi assistireu? Voteu 1 cop per persona, i torneu a l'enquesta ("Return to poll") per afegir-ne una altra.