Chelsea vs Tottenham Hotspur: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Chelsea thắng
  62.5%

   
 • Hoà
  10.14%

   
 • Tottenham Hotspur thắng
  27.36%

   
Posted 2 years.