2017ko 21. astea (Txio Onena) (Poll Closed)

 • @ororostorm
  10%
  9 votes

   
 • @martin_kitto
  4%
  4 votes

   
 • @katixagirre
  11%
  10 votes

   
 • @arrabita
  4%
  4 votes

   
 • @ninaizane
  32%
  30 votes

   
 • @ErrezHil
  17%
  16 votes

   
 • @goikoleaigor
  22%
  21 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com