How would you rate New Touch Sugo-men Kyoto Backfat Shoyu Ramen?