O dirang go rotloetsa basha go dira diteko tsa HIV

1 Comment

  • Keoagile Maiketso - 5 years ago

    tota tota go botlhokwa go itse maemo a oleng mo go one ka HIV gore o itse gore ao tshwanelwa ke go amogela kalafi kgotsana nnyaa .....

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment