Sắp vào học rồi, nên quỹ thời gian hạn hẹp, cho nên phải làm cái bảng khảo sát này. Theo các bạn thì nên ưu tiên edit truyện nào trước.

Posted 1 year.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment