Ska personer som fått utvisningsbeslut avlägsnas från landet?

Posted 1 year.