Ska personer som fått utvisningsbeslut avlägsnas från landet?

Poll choices