Ska personer som fått utvisningsbeslut avlägsnas från landet?

Poll choices
Posted 2 years.