Blackburn Rovers vs Burnley: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Blackburn Rovers thắng
  17%

   
 • Hoà
  17%

   
 • Burnley thắng
  67%

   
Posted 1 year.