How would you rate Nissin Raoh Backfat Rich Shoyu Ramen?