Τι είδους μορφή θα επιθυμούσατε να έχει ο νέος φορέας;