Ποια πιστεύετε ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Κεντροαριστερά;

Select up to 2 answers.