Ποια από τα παρακάτω κριτήρια θα καθορίσουν την επιλογή σας για το πρόσωπο του αρχηγού;

Select up to 3 answers.