Πώς κρίνετε το μεγάλο αριθμό υποψηφιοτήτων για τη θέση του αρχηγού;

Posted 1 year.