Πώς κρίνετε το μεγάλο αριθμό υποψηφιοτήτων για τη θέση του αρχηγού;