Hvis fedrekvoten var lenger, ville far tatt mer permisjon?