Συμφωνείτε με τον νέο νόμο της αλλαγής φύλου από την ηλικία των 15 με μια δήλωση;