Lithuania vs Anh: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Anh thắng
  80.65%

   
 • Hoà
  9.68%

   
 • Lithuania thắng
  9.68%

   
Posted 2 years.