Pháp vs Belarus: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Pháp thắng
  82.14%

   
 • Hoà
  3.57%

   
 • Belarus thắng
  14.29%

   
Posted 2 years.