Συμφωνείτε στην επιβολή προστίμων του ΚΟΚ βάση του εισοδήματος;