Συμφωνείτε με την κατοχή όπλου στην χώρα μας;

Poll choices
Posted 2 years.