Ποια πιστεύετε πως είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως δημότες και θα θέλατε ο δήμος Δράμας να εστιάσει στην επίλυσή τους.

Poll choices
Posted 1 year.