Czy wynagrodzenia powinny być jawne?

Posted 1 year.