O poema "Nos curros de Aldoar"é poesía clasicista

Poll choices