O poema "Nos curros de Aldoar"é poesía clasicista

Poll choices
Posted 1 year.