De Nationale Proeftuin Precisielandbouw alleen voor vollegrond en akkerbouw is te smal opgezet.