Συμφωνείτε με την κατάργηση της δωρεάν πλαστικής σακούλας στην Ελλάδα;