Ἀπουσιάζει ἡ ἄσκηση ἀπὸ τοὺς σύγχρονους Χριστιανούς;

Posted 1 year.